LinkedIn Youtube Twitter Facebook

StilleSportzaal in uitzending NTR
De Kennis van Nu
Het geheim van akoestiek

"We bezochten een plek met een zeer slechte akoestiek, een gymzaal. Sportleraren lopen door de beroerde akoestiek regelmatig gehoorschade op tijdens het lesgeven. Steeds meer zalen worden daarvoor aangepast."

Bekijk hier onze bijdrage aan deze uitzending
(ca. 5 min.)Voor de volledige uitzending klik hier:
Uitzending NTR

Acour maakt sporten Stiller!

Acour Lawaaibestrijding b.v. is sinds 2006 actief met akoestiekverbetering in sportaccommodaties.
Inmiddels leverden wij al geluidsreducerende maatregelen voor meer dan 100 gymzalen en sporthallen in Nederland.

Sporten in een zaal gaat vaak gepaard met veel geluid. Voor de sporters is dit hinderlijk, maar bij docenten of instructeurs kan dit zelfs leiden tot gehoorschade! Dit komt doordat de grens voor geluidbelasting die de ARBO-wetgeving stelt veelvuldig wordt overschreden. Door lawaai en slechte spraakverstaanbaarheid in de sportzaal kampen veel docenten bovendien met stemproblemen!

Gegarandeerd resultaat

Het NOC*NSF heeft normen opgesteld voor de akoestiek in sportaccommodaties. Deze normen zijn overgenomen in de Arbocatalogus voor het primair- en voortgezet onderwijs en worden ook onderschreven door de KVLO (vakvereniging voor docenten lichamelijke opvoeding).

Acour kan garanderen dat sportzalen na aanpassing aan de NOC*NSF norm voldoen.

Laatste tweetsSporten & Geluid

Springen, rennen, stuiteren en aanmoedigen zorgen voor veel rumoer in een sportzaal!

Goede communicatie en het geven van duidelijke instructies zijn erg belangrijk. De hoge mate van galm in sportzalen, door harde afwerkingen van vloer, wanden en plafond, zorgt er echter voor dat geluiden nauwelijks uitdempen en leiden tot een storende mengelmoes van lawaai.

Binnen de NOC*NSF-norm voor sportaccommodaties worden specifiek eisen gesteld aan de mate van galm in sportzalen. Tevens geldt een maximaal geluidsniveau ten gevolge van installaties in de ruimte.

Nagalmtijd

De mate van galm in een sportzaal wordt uitgedrukt door middel van de nagalmtijd, de tijd waarin een geluidssignaal ten gevolge van uitdemping 60 decibel in niveau daalt.
In een zaal die voldoet aan de eisen is de nagalmtijd niet alleen voldoende laag (de eis is afhankelijk van de grootte van de zaal), maar is de nagalmtijd ook gelijkmatig over een groot frequentiegebied. Dit betekent dat zowel hoge als ook lage tonen op gelijke wijze uitdempen.

Flutterecho

Naast een te hoge nagalmtijd is flutterecho een bijkomend akoestisch probleem in sportzalen. Een flutterecho is een kort, scherp en `tikkend` geluid, dat aanmerkelijk langer doorklinkt dan het andere geluid in de ruimte.

Flutterecho`s treden op in ruimten met vlakke, parallelle en harde wanden. Sportzalen zijn hier een goed voorbeeld van.

Bij het meten van de nagalmtijd is de invloed van flutterecho`s vaak zichtbaar in de vorm van een ongewoon lange nagalmtijd bij lagere frequenties.


Verlaging van de nagalmtijd

Om te kunnen voldoen aan de akoestische norm voor sportaccommodaties van het NOC*NSF, dient de nagalm in de ruimte te worden verlaagd.

Een verlaging van de nagalm in een sportzaal wordt gerealiseerd door het aanbrengen van het juiste geluidsabsorberende materiaal op de juiste plaats. 
De juiste hoeveelheid wordt bepaald door middel van metingen in, of modellering van de sportzaal.

Materiaalkeuze

Geluidsabsorberende materialen die in sportzalen worden toegepast moeten aan belangrijke eisen voldoen:
 • De geluidsabsorberende waarden moeten, vooral laagfrequent, zo hoog mogelijk zijn;
 • De materialen moeten voldoen aan de geldende eisen ten aanzien van brandveiligheid;
 • De materialen moeten voldoen aan de ISA norm DIN 18032-3 voor balvastheid.
Het is van belang dat deze aspecten zijn geborgd vóórdat voor een materiaal wordt gekozen!

Plaatsing van materiaal

Om hinderlijke flutterecho`s effectief te dempen, kan niet worden volstaan met het aanbrengen van geluidsabsorptie enkel aan het plafond of hoog aan de wanden.

De akoestisch meest effectieve manier om de benodigde hoeveelheid materiaal aan te brengen is:

 1. Het aanbrengen van een balvast materiaal laag aan de wanden;
 2. Indien nodig aanvullend materiaal aanbrengen aan hogere wanddelen;
 3. Indien nodig resterend materiaal aanbrengen aan het plafond.
In veel zalen is het plafond reeds in meer of mindere mate geluidsabsorberend. Zeker in die gevallen dient het aanbrengen van extra materialen zich op de wanden te concentreren.


Plan van aanpak

Om een sportaccommodatie aan de eisen te laten voldoen hanteren wij onderstaand plan van aanpak:
 1. Het vastleggen van de akoestische beginsituatie d.m.v. metingen of modellering
 2. Bepaling van de benodigde hoeveelheid aan te brengen absorptiemateriaal
 3. Keuze van de juiste geluidsabsorberende materialen en bepaling van de plaatsing hiervan in de sportzaal
 4. Montage
 5. Controlemetingen en oplevering

Wij kunnen het gehele traject voor u verzorgen!

SportWall laag aan wanden

Voor toepassing op de lage wanddelen, binnen handbereik, ontwikkelde Acour Lawaaibestrijding het SportWall paneel.
Dit is een zeer stevig, balbestendig paneel dat laagfrequent goed geluidsabsorberend is om flutterecho`s te elimineren.

Het paneel heeft een zachte, gestoffeerde voorzijde, zodat het ook direct een bescherming voor de sporters is.

Zowel de geluidsabsorptie, het brandgedrag en de balvastheid van het paneel zijn getest en (aantoonbaar met rapporten) goed bevonden.

Aanvullende absorptie

Hoger aan de wanden en indien nodig aan het plafond adviseren wij Super G wand- en plafondpanelen van Ecophon. Net als Sportwall is dit speciaal ontwikkeld voor toepassing in sportaccommodaties. Deze elementen zijn licht van kleur, balbestendig en door de grote plaatafmetingen kunnen ze snel en zonder al te veel hulpconstructie worden gemonteerd.

Ook de Super G producten voldoen aan alle gangbare eisen voor toepassing in sportzalen en sporthallen.

Ecophon Akoestiek in Sporthallen

Vul hieronder uw gegevens in en ontvang ons informatiepakket.

Het informatiepakket bevat de volgende documenten:
 • Brochure Akoestiek in Sportaccommodaties
 • Productbladen van onze materialen voor toepassing in sportaccommodaties
 • Testrapporten diverse materialen
 • Referentielijst

Heeft u vragen over de mogelijkheden om uw sportaccommodatie akoestisch te verbeteren neem dan direct contact met ons op.

Bedrijfsnaam
Naam
E-mailadres
 


Disclaimer

Onze referentieprojecten

Klik op onderstaande plattegrond om de locaties van onze referentieprojecten te zien.

Klik op de bijbehorende link voor een foto-impressie van de betreffende sportaccommodatie, met foto's van voor en na de uitvoering.

Bekijk in fullscreen